Mindfulness

Mindfulness handler om bevisst tilstedeværelse, i øyeblikket her og nå, uten dom eller vurdering.

Når vi har følelsen av liv, så har vi alt. Det er hemmeligheten bak det gode liv. Når du føler deg levende, så mangler du ingenting.

12 minutter Inspirasjon og pusteøvelse

Viggo Johansen gir deg tips og råd om hvordan du kan oppnå mer tilstedeværelse og mindfulness i hverdagen. Med hans 19 års erfaring innen mental trening, vil du her få kjærnen i hva som er viktig om du vil finn livsglede, ro og lykke.

Ord kan motivere og berike dine tanker, slik at du vil se på deg selv og de rundt deg med nye øyne. Denne treningsfilmen av tankene dine gir deg åpenbaringer og en større forståelse av menneskets sinn og hverdag.

Du får også delta på en kort meditasjon på slutten.

Nyt denne dialogen fra tideligere Buddhistmunk og filosof: Viggo Johansen.

 

Introduksjon til 8 ukerskurset - Tilgjengelig under KURS!

Mindfulness og livsglede 

”Et 8 ukers kurs hvor du lærer å ta styringen i ditt eget liv”

 Dette er et 8-ukers kurs som lærer deg hvordan du tar styringen over ditt eget liv, dine egne tanker, og din egen følelsesmessige tilstand ved hjelp av mindfulness trening og positiv psykologi.
En gammel myte sier at vi først må lykkes, så kommer livsgleden. Gjennom dette kurset lærer du det som faktisk er sant: Livsglede er alltid tilgjengelig. Dessuten er det GJENNOM livsglede du vil oppdage det livet du dypest sett ønsker.

For å leve et godt liv må vi lære oss å skille mellom det vi kan gjøre noe med og det vi ikke kan gjøre noe med. Neste skritt er å lære seg å gi slipp på alt i livet som er bortenfor vår kontroll OG så vende oppmerksomheten og kreftene våre til de elementene ved livet som vi faktisk kan påvirke.
Indre ro med mindfulness

Mindfulness trening fører til økt indre ro og en større bevissthet om egne tanke- og følelsesmønstre. På sikt lærer vi gjennom denne treningen å akseptere ting slik de er, og å gi slipp på alt vi ikke får gjort noe med. Dette gir en dyp indre ro og samtidig et mer fleksibelt og konsentrert sinn.

Gjennom verktøyene fra positiv psykologi lærer vi å påvirke de elementene ved livet som fører til økt utfoldelse og livsglede. Det handler mest av alt om å lære seg å ta styringen over eget liv og egen vekst gjennom å lære å styre sitt eget fokus.

På dette kurset utnytter vi styrken i kombinasjonen mellom mindfulness og positiv psykologi. Kurset består av en innføring i mindfulness, samt en innføring i praktiske verktøy fra positiv psykologi. Dette er et praktisk kurs, det vil si at hele hensikten er å BRUKE det vi lærer. Det vil derfor være oppgaver fra uke til uke, slik at deltakerne får anledning til integrere ferdighetene i sine egne liv.

Du vil blant annet lære dette:

 • Hva er mindfulness?
 • Mindfulness trening i praksis; for indre ro, velvære og motstandskraft.
 • Hvordan du kan styre ditt eget fokus for å forsterke de gode opplevelsene, følelsene og relasjonene.
 • Hvorfor problemer og utfordringer ikke er en fiende, men snarere nøkkelen til varig, positiv endring.
 • Hvordan du effektivt mestrer stress, frykt og bekymring.

Dette 8 ukers kurset finner du under knappen KURS – og deretter Mindfulness/meditasjon. God fornøyelse!

Uke 1

Uke 1: Hva er mindfulness?

Denne uken lærer du to ting:

 • Hva er mindfulness?
 • Hvordan gjøre mindfulness-øvelsene ”mindfulness på pust” og ”kroppsskanning?”

Jeg forklarer hva mindfulness er med utgangspunkt i én setning: ”Bevisst tilstedeværelse, i øyeblikket, uten dom og vurdering.” Én enkelt setning, men en livsreise for å virkelig forstå alt hva den innebærer.

Når jeg lærer bort selve teknikken, så legger jeg vekt på de 4 stegene i mindfulness trening:

1: Kropp

Kropp og sinn er to sider av samme sak. Alt som skjer i kroppen påvirker sinnet, og alt som skjer i sinnet påvirker kroppen. Derfor er det et veldig godt utgangspunkt for mindfulness trening at kroppen er balansert og avslappet.

2: Pust

Oppmerksomheten vår trenger én ting å konsentrere seg om for å unngå å vandre fra det ene til det andre. Pusten er et veldig bra anker for oppmerksomheten, siden den er med oss så lenge vi lever og uansett hvor vi er.

Hold oppmerksomheten på pusten. Det er så enkelt som kun å legge merke til at du puster inn og ut. Dette er vår viktigste oppgave under treningen.

3: Forstyrrelser

Etter en stund vil du oppdage at du ikke lenger legger merke til pusten, men er opptatt med en eller annen form for forstyrrelser: tanker, følelser, lyder, lukter, etc. Det er helt naturlig – ingen grunn til bekymring! Med bestemthet og vennlighet, vend oppmerksomheten tilbake til pusten.

4: Smil

Vi sitter ned med et lite smil, mest av alt et indre smil. Nesten som om du smiler til dine egne tanker og følelser. Det kan høres litt rart ut, men prøv.

Oppgaver til neste uke:

 • 20 min pusteøvelser hver dag.
 • 1 kroppsscanning i løpet av uken.

Uke 2

Uke 2: Verdier & Mindfulness på kropp

Hva er det som ligger til grunn for dine valg og handlinger? Hvorfor gjør du de tingene du gjør? Hva er det som er viktig når alt kommer til alt? Reflekter litt over disse spørsmålene og ta til etterretning de svarene du gir deg selv. For hvis du har kjent godt etter og svart ærlig, så vil svarene si noe om hva som virkelig betyr noe for deg. De vil si noe om dine verdier.

Denne uken gjør vi en øvelse sammen for å finne noen av dine viktigste verdier, og på det grunnlaget får du noen oppgaver for å aktivere disse verdiene i livet ditt. Klikk HER.

Mindfulness på kropp

Kroppen vår kommuniserer hele tiden, den er en levende og intelligent organisme. Mye mer intelligent enn vi kan forestille oss. Vi tror ofte at vi må kontrollere kroppen, men det er en tro uten substans. Vi må lære å lytte. Når vi lærer å lytte vil vi også få et forhold til kroppen som går langt utenpå det ytre forholdet til kroppen som de fleste av oss har blitt oppdratt til. Det går an å få et forhold til kroppen sin som ikke handler om å være pen eller stygg, ung eller gammel, syk eller frisk.

 

Oppgaver til neste uke:

 • 20 min med pusteøvelser hver dag.
 • 1 kroppsscanning i løpet av uken.
 • Et måltid med mindfulness.
 • En gåtur (15-20 min) med bevisst tilstedeværelse.
 • Bevissthet på verdiene dine.

 

Uke 3

 

Uke 3: Livsglede & Mindfulness på følelser

Fra et mindfulness perspektiv er livsglede et av aspektene ved sinnets natur. Dette betyr at du er født med en naturlig glede over å være levende og at dette alltid er til stede som en iboende mulighet. Vi er så vant til det motsatte, det vil si at livsglede er et produkt av spesielle hendelser og omstendigheter, at vi stort sett har tatt dette for å være en sannhet – og lagt opp livet deretter.

Som en følge av dette jakter vi etter det gode liv utenfor oss selv og tilegner oss flere og flere ting, og søker stadig mer ekstreme opplevelser – og blir egentlig bare mer og mer desperate. Vi skiller det ikke mellom den gleden som er betinget av ytre årsaker og den gleden som er naturlig iboende, gleden over å være.

Mindfulness på følelser

Mindfulness på følelser innebærer å bli oppmerksom på følelsene fra øyeblikk til øyeblikk, og så møte dem med sinnslikevekt. En god følelse gjenkjennes som en god følelse, og det er det. En dårlig følelse gjenkjennes som en dårlig følelse, og det er det, og det samme med nøytrale følelser. Alt gjenkjennes som det det er. Gjennom dette lærer vi å møte gode og dårlige følelser med samme sinn. Dette kan sammenlignes med å bryte en forbannelse. Det åpner opp en helt ny dimensjon til det å leve. Først da kan vi begynne å snakke om å velge fritt. Det er ikke lenger følelsene som velger for deg, men du som velger fra et dypere sted i deg enn følelsesmessige stemninger.

Uke 4

Uke 4: Inspirasjon & Å gi slipp på hindringer

Denne uken begynner vi med å undersøke hva som får hjertet ditt til å skrike ”JA!” Vi ser på Livshjulet og du får anledning til å måle deg selv: Hvordan synes du selv det står til med de viktigste livsområdene i livet ditt, og hva skal til for å komme et skritt opp på skalaen?

Gi slipp på hindringer

Å gi slipp på hindringer innebærer å ikke knytte seg til alle de tankene og emosjonene vi erfarer. Vi er vant til å engasjere oss i hver eneste tanke som oppstår i sinnet. I stedet for å gi slipp på dem, så er vi konstant opptatt av det som oppstår. På den måten bærer vi hele tiden en tung byrde av ubrukelige tanker. Å gi slipp er en holdning som hjelper oss å la ting være slik de er i stedet for å kjempe mot dem.

Uke 5

Uke 5: Automatiske tanker & Mindfulness på sinnet

Tankene renner som en elv i en kontinuerlig strøm. Noen ganger i et langsomt tempo, andre ganger med større kraft og intensitet, men det er alltid bevegelse. Det er et faktum vi ikke får gjort noe med. Tanker kommer og går enten vi vil det eller ikke, og det er nytteløst å kjempe i mot. Tanker er automatiske.

Tanker er ikke som konkrete ting i den fysiske verden, som vi kan kontrollere eller unngå etter egne ønsker, men det glemmer vi ganske ofte. I stedet bruker vi samme strategi i forhold til tanker som vi bruker i forhold til andre ting. Vi prøver å kontrollere dem på en eller annen måte, og det fungerer utrolig dårlig.

Den eneste grunnen til at vi forholder oss så dysfunksjonelt til egne tanker på, er at vi ikke kjenner noen annen måte. Vi flykter, undertrykker, distraherer oss selv, ruser oss, trener, og sikkert en hel del annet; alt for å komme unna de ubehagelige tankene. Strengt tatt så bunner alle disse strategiene bare i at vi vil komme unna ubehaget på en eller annen måte. Problemet er at vi ikke har lært gode og konstruktive måter å møte våre egne tanker på.

Mindfulness er en slik måte.

Mindfulness på sinnet

I det tredje fundamentet i mindfulness vender vi oppmerksomheten mot selve sinnet. På dette punktet blir mindfulness meditasjonen mer subtil. Det kan være vanskelig nok å holde oppmerksomheten på pusten, og enda vanskeligere å bli klar over følelsenes kontinuerlige skiftninger, men sinnet? Mange vil nok oppdage at de ikke aner hva sinnet er. Hvis jeg skal være oppmerksom på sinnet, hva er jeg egentlig oppmerksom på da? Hva er sinnet?

Uke 6

Uke 6: Akseptering

Akseptering er en ferdighet som kan forandre livet ditt fullstendig. I det øyeblikket du forstår hva det betyr å møte livet med en aksepterende holdning, så vil du ikke lenger oppleve deg selv som et offer for tilfeldighetenes spill, men snarere oppdage hva det innebærer å være et menneske som har funnet sin egen styrke.

Det kan være greit å ta inn over seg at akseptering er ikke en magisk metode for å kvitte seg med smerte. Hvis du er i stand til å virkelig akseptere en vanskelig situasjon, betyr ikke det at smerten blir borte. Det som derimot blir borte er lidelsen.

Hvis dette høres litt merkelig ut, så la oss se litt nærmere på smerte og lidelse. Smerte er en integrert del av det å leve. Livet endrer seg hele tiden og vår opplevelse av denne konstante endringen er naturlig nok også skiftende. Noen ganger er livet intenst herlig, andre ganger intenst smertefullt, og andre ganger igjen et sted midt i mellom. Slik er det bare. Det er ikke mulig å leve uten å kjenne smerte.

Lidelse derimot er noe som inntreffer når vi motsetter oss smerte. Det er en veldig vanlig ting å gjøre, men kostnaden ved å gjøre det er mye større enn de fleste av oss aner. Når vi motsetter oss smerte, så stopper vi en naturlig bevegelse, og i stedet for å unngå smerte som er det vi håper på, så setter vi oss fast i den. Når vi blir sittende fast i smerte, så har vi havnet i en tilstand av lidelse.

Det er her akseptering kommer inn som en grunnleggende viktig ferdighet. Akseptering er altså ikke en bevegelse bort fra smerten ved vanskelige tanker og følelser, men heller en klar erkjennelse av at disse tankene og følelsene faktisk er der. Dette er viktig. For det er først når vi erkjenner at noe er virkelig, at vi faktisk kan gjøre noe med det.

Uke 7

Uke 7: Stressmestring

Negativt stress er den største trusselen mot fysisk og mental velvære i den vestlige verden i dag. Tenk litt på det, for det sier ikke lite om hva vi prioriterer som viktig, både som samfunn, men også som enkeltmennesker.

Det finnes ingen universalløsning som vil ta stress bort fra livet ditt en gang for alle. Det er heller ikke noe mål. Stress er en intelligent reaksjon som har noe viktig å fortelle når det oppstår. Selv om oppmerksomhetstrening er et effektivt middel mot stress, vil det ikke fjerne stress på en magisk måte og gi deg et liv fritt for smerte. Derimot kan du ved å være bevisst til stede i livet ditt møte utfordringer på en ny møte og unngå at stresset vokser og setter seg fast i deg.