Introduksjon til 8 ukerskurset - Tilgjengelig under KURS!

Mindfulness og livsglede 

”Et 8 ukers kurs hvor du lærer å ta styringen i ditt eget liv”

 Dette er et 8-ukers kurs som lærer deg hvordan du tar styringen over ditt eget liv, dine egne tanker, og din egen følelsesmessige tilstand ved hjelp av mindfulness trening og positiv psykologi.
En gammel myte sier at vi først må lykkes, så kommer livsgleden. Gjennom dette kurset lærer du det som faktisk er sant: Livsglede er alltid tilgjengelig. Dessuten er det GJENNOM livsglede du vil oppdage det livet du dypest sett ønsker.

For å leve et godt liv må vi lære oss å skille mellom det vi kan gjøre noe med og det vi ikke kan gjøre noe med. Neste skritt er å lære seg å gi slipp på alt i livet som er bortenfor vår kontroll OG så vende oppmerksomheten og kreftene våre til de elementene ved livet som vi faktisk kan påvirke.
Indre ro med mindfulness

Mindfulness trening fører til økt indre ro og en større bevissthet om egne tanke- og følelsesmønstre. På sikt lærer vi gjennom denne treningen å akseptere ting slik de er, og å gi slipp på alt vi ikke får gjort noe med. Dette gir en dyp indre ro og samtidig et mer fleksibelt og konsentrert sinn.

Gjennom verktøyene fra positiv psykologi lærer vi å påvirke de elementene ved livet som fører til økt utfoldelse og livsglede. Det handler mest av alt om å lære seg å ta styringen over eget liv og egen vekst gjennom å lære å styre sitt eget fokus.

På dette kurset utnytter vi styrken i kombinasjonen mellom mindfulness og positiv psykologi. Kurset består av en innføring i mindfulness, samt en innføring i praktiske verktøy fra positiv psykologi. Dette er et praktisk kurs, det vil si at hele hensikten er å BRUKE det vi lærer. Det vil derfor være oppgaver fra uke til uke, slik at deltakerne får anledning til integrere ferdighetene i sine egne liv.

Du vil blant annet lære dette:

  • Hva er mindfulness?
  • Mindfulness trening i praksis; for indre ro, velvære og motstandskraft.
  • Hvordan du kan styre ditt eget fokus for å forsterke de gode opplevelsene, følelsene og relasjonene.
  • Hvorfor problemer og utfordringer ikke er en fiende, men snarere nøkkelen til varig, positiv endring.
  • Hvordan du effektivt mestrer stress, frykt og bekymring.

Dette 8 ukers kurset finner du under knappen KURS – og deretter Mindfulness/meditasjon. God fornøyelse!