Puls - Kondisjon – Yes you can! 2:3 – Kurs

Tid: 16:49 min
Utstyr: Matte
Nivå: Nybegynner
Instruktør: Silvia

I kondisjonskursets andre program øker fysioterapeut Silvia nivået på øvelsene, slik at pulsen stiger enda et hakk. Tips: kjør programmet 2-3 ganger i uken, til du kjenner at du er klar, kan du å gå videre til program 3 i samme serie. Lykke til!