Kurs - Kondisjon – Yes you can! 3:3 – Kurs

Tid: 16:04 min
Utstyr: Matte
Nivå: Nybegynner
Instruktør: Silvia

I kondisjonskursets tredje program økes øvelsene ytterligere, slik at du virkelig får kjent pulsen stige. Tips: kjør programmet 2-3 ganger i uken. Når du kjenner at du mestrer disse, vil du kunne gå videre til videoene «HIT – Feet shuffle» Lykke til!